Skip to content

המרכז לפעילות כלבנית בישראל

ארגון כלבני שחושב אחרת

מה זה IKU

ארגון הכלבים הבינלאומי IKU שהוקם כרגע בשנת 1990, מאגד תחתיו מאוד מועדונים וארגונים ברחבי העולם.

כל חברי הארגון שלנו, מתנהלים באחריות בכל הקשור לבחירת הכלב, גידולו ותחזוקתו תוך שמירה על כל מאפייני ההתנהגות ומראה חיצוני של הגזע. זאת הסיבה שהכלבים שלנו מוצגים בהצלחה בכל התערוכות הבינלאומיות במדינות שונות.

עבודת הארגון מבוססת על עקרונות הדמוקרטיה, אהבה לבעלי חיים וכבוד לבעליהם.

אני מנהלים בהצלחה רבה את התקנים של ספרי הגידול, מסמכים ותעודות לכל מדינה ולארגון כולו.

יש לנו מערכת אחת של מיתוג כלבים, מועדוני רישום, משתלות ומגדלים. ברחבי העולם אנו נתמכים על ידי מיטב חברות ההזנה והווטרינרים.

במסגרת ארגון הכלבים הבינלאומי IKU, מתקיימות תערוכות בינלאומיות, לאומיות וחד-גוני רבות מדי שנה. המומחים שלנו הם אנשי מקצוע עם ניסיון רב שנים.

אנו מזמינים לשיתוף פעולה, רוצים להיות חברים בארגון כלבים גדול וחזק!

מסמכים וטפסים

תערוכות כלבים

נציגויות בעולם

השירותים הניתנים במרכז הישראלי לכלבנות

Be inspired. Get ahead of trends.