Skip to content

תקנון תערוכות IKU

  1. תנאים כלליים

בקשות לארגון תערוכות לשנה הבאה יתקבלו עד 1 בנובמבר של השנה הנוכחית. יש לשלוח בכתב פרטים שכוללים סוג תערוכה (עם או בלי אישור, לכל הגזעים או מיוחדת, בחוץ או בפנים), תאריכים, קומות, שם מלא של השופט שהוזמן או בקשה להקצאת שופט, עם כתובת ומספר טלפון של מארגן התערוכה.

תערוכות כלבים. שימו לב, הרשמה נפתחה

1.1       ארגון וביצוע התערוכה נעשים בהתאם לכללים אלו:

1.2       מיקום התערוכה:

1.3       תאריך התערוכה

1.4       סוג תערוכה: בינלאומית (CACIB), תערוכה לאומית (CAC), אליפות (CAC), תערוכת גזע (CAC), תערוכת מועדון (CAC).

1.5       התערוכה תתקיים בחוץ או בתוך אולם.

1.6       כלבים מכל הגזעים יכולים להשתתף בתערוכה, או לפי רשימה מצורפת.

1.7       נקבות עם גורים וכן כלבים תוקפניים אינם רשאים להיכנס לשטח תערוכה מכל סוג שהוא.

1.8       כאשר ההרשמה לתערוכה נעשית מראש הכלבים ייכללו בקטלוג, ואם הם נרשמים ביום התערוכה הם לא ייכללו בקטלוג. מספרי משתתף מקבילים למספר בקטלוג ועל דו”ח השיפוט.

1.9       רק הכלבים הרשומים בקטלוג יקבלו דוחות.

1.10     תערוכות CACIB בינלאומיות יש לערוך בפנים בלבד. אם אין מקום שעומד בצורכי התערוכה ניתן לקיים את התערוכה בשטח פתוח מצוייד בהצללה מתאימה, מקור מים ושירותים עבור המשתתפים.

1.11     צוות הזירה חייב לכלול: מנהל זירה, מזכיר שופט, מזכירים נוספים (שניים לכל היותר) שיעבדו עם מסמכים ומתורגמן אם צריך.

1.12     רק לשופט, שופט-מתמחה, מתורגמן, מנהל זירה, מזכירים ומציגי הכלבים רשאים לשהות בזירה.

1.13     ניתן לקיים תערוכות CAC בשטח פתוח, אך חייב להיות מסתור משמש וגשם, מקום להוצאת הכלבים לצרכים, ברז מים ושירותים למציגים.

1.14     הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את כל מי שרוצה לרשום כלב לתערוכה.

1.16     בתערוכות CAC ישפטו שופטים במעמד שופט לאומי לכל הפחות.

1.16     על מנת להשתתף בתערוכה, בעל הכלב חייב למלא טופס הרשמה הכולל את הכיתה, הגזע, שם, מספר תעודה, מספר שבב, תאריך לידה, צבע, מין, שם ומספר תעודה של האב, שם ומספר תעודה של האם, שם המגדל, שם הבעלים, כתובת מלאה כולל מיקוד, מספר טלפון. בעליו של הכלב חייב לחתום על הטופס.

1.17     כלבים שיאחרו לשיפוט יוכלו לקבל דו”ח מהשופט אך בלי מיקום, תואר וזכות להשתתף בהמשך התחרות.

1.18     השיפוט בזירה לא יתחיל לפני המועד שמופיע בתוכנית התערוכה.

1.19     קטלוג תערוכה מכל סוג חייב להכיל:

*           רשימת השופטים כולל ארץ מגוריהם, רשימת חברי הוועדה המארגנת של התערוכה

*           כללי קיום תערוכה מהסוג הנדון, בפרט תקנון זה, תקנון קיום אליפות לאומית, תקנון לקיום תערוכה לגזע אחד.

*           תוכנית הצגת הכלבים לפי גזע, יום, זירה ושופט

*           תוכנית כל אירועי התערוכה

*           רשימת גזעים לפי קבוצות IKU, בסדר אלפביתי, עם מספרי קטלוג ומספר הכלבים בכל גזע.

*           רשימת מציגים, שמתחילה בשם קבוצת IKU, שם הגזע ואחריו רשימת משתתפים לפי מין וכיתה בסדר הצגתם.

*           פעוטות (זכרים ואחריהם נקבות)

*           גורים (זכרים ואחריהם נקבות)

*           צעירים (זכרים ואחריהם נקבות)

*           זכרים לפי כיתות – מתבגרים, פתוחה, עבודה, מנצחים, אלופים, קשישים

*           נקבות לפי כיתות – מתבגרות, פתוחה, עבודה, מנצחות, אלופות, קשישות

1.20     בגזע שבו יש חלוקה לפי צבעים, יש לחלק גם את סדר השיפוט הנ”ל בהתאם.

1.21     כל המשתתפים יקבלו מספרים עוקבים, המספרים רשומים על תגים ותואמים את הרישום בקטלוג.

1.22     הנתונים המלאים בקטלוג עבור כל כלב חייבים לכלול את:  המספר בקטלוג, שם הכלב, מספר תעודה, תאריך לידה, צבע, שם ומספר תעודה של האב, שם ומספר תעודה של האם, שם משפחה ואות ראשונה של שם המגדל, שם משפחה ואות ראשונה של שם הבעלים. הקטלוג יחולק חינם לכל משתתפי התערוכה.

1.23     מספר הקטלוגים שיונפקו לא יהיה פחות ממספר המשתתפים בתערוכה.

1.24     אסור להוסיף לקטלוג רשימות נוספות ומספרים ריקים.        

1.25     וטרינר התערוכה רשאי לבדוק כלב ולקחת חומר לבדיקות מעבדה ביום התערוכה ועד חמישה ימים לאחר סיומה.

1.26     אסוף להכניס לשטח התערוכה כלבים חולים וכלבים שלא נרשמו לתערוכה.

1.27     אם בעלים נותן מידע כוזב בשעת רישום כלב לתערוכה, עלולים הוא וכל הכלבים השייכים לו להיפסל מלהשתתף בכל אירועי IKU.

1.28     ניתן לפסול משתתף אם: (???)

  1. כיתות בתערוכה

2.1       השיפוט מתבצע בכיתות אלה:      

*           פעוטות – 3-6 חודשים

*           גורים – 6-9 חודשים

*           צעירים – 9-18 חודש

*           מתבגרים – 15 עד 24 חודש

*           פתוחה מ-15 חודש עד 8 שנים

*           עבודה מ-15 חודש עד 8 שנים (עם 2 דוחות ממבחני עבודה ושטח)

*           מנצחים מ-15 חודש עד 8 שנים (כלבים עם 2 כרטיסי CAC  ומעלה או תעודת אלוף רוסיה צעיר)

*           אלופים מ-15 חודש עד 8 שנים (בעלי תעודה שמעידה על אליפות לאומית או בינלאומית)

*           קשישים מגיל 8 שנים ומעלה (משנת 2017 הקשישים נשפטים בזירות נפרדות ומשתתפים בתחרות על מנצח הגזע)

  1. דוחות, דירוג, תארים

3.1       בכל הכיתות, למעט פעוטות, גורים וצעירים, ניתן לקבל ציונים “מצויין”, “טוב מאוד”, “טוב” ו”משביע רצון”. לפעוטות וגורים אפשר לתת את הציון “מבטיח מאוד”, “מבטיח”, “משביע רצון”. הציון הגבוה ביותר לצעירים הוא “טוב מאוד”.

3.2       כלבים בעלי שגיאות פוסלות לא יקבלו ציון.

3.3       השיפוט בסיום הכיתה הוא לכלבים שקיבלו ציון “מצויין”, ורק שלושת המקומות הראשונים נקבעים, כאשר היתר נתונים לשיקול דעתו של השופט. בכיתות הגורים, נקבע רק המקום הראשון.

3.4       כלבים שקיבלו מקום ראשון בכיתה, יכולים לקבל את התארים האלה, לפי שיקול דעתו של השופט:

3.5       תארים:

–           CACIB (מועמד לאליפות יופי בינלאומית) – מוענק בתערוכות בינלאומיות בלבד לכלב או כלבה שזכו במנצחי כיתת צעירים, פתוחה, עבודה, מנצחים ואלופים.

–           RCACIB (סגן מועמד לאליפות יופי בינלאומית) – יכול לקבל זכר או נקבה שקיבל מקום 2 בכיתה המתאימה.

–           CAC (אלוף יופי לאומי) מוענק לנקבה ולזכר הטובים ביותר שקיבלו ציון “מצויין” בדירוג כיתות צעירים, פתוחה, עבודה, מנצחים ואלופים – RCAC (סגן מועמד לאליפות יופי לאומית) מוענק לנקבה ולזכר שקיבלו מקום שני עם ציון “מצויין” בדירוג כיתות צעירים, פתוחה, עבודה, מנצחים ואלופים.

–           BOB (מנצח גזע) מוענק בהשוואה בין הזכר והנקבה הטובים בגזע, לא כולל צעירים.

–           BJC (מועמד לאליפות יופי לאומית לצעירים) – מוענק לנקבה ולזכר שקיבלו מקומות ראשונים בכיתות צעירים עם ציון “טוב מאוד”. מנצח הכיתה עובר להשתתף בתחרות הצעיר הטוב בתערוכה.

אפשר להעניק את ציוני הסגנים רק אם הוענקו התארים המלאים באותן כיתות. לדוגמה, לא ניתן לתת RCAC אם לא הוענק CAC ולא ניתן לתת RCACIB אם לא ניתן CACIB.

בתערוכה בינלאומית רשאי השופט לתת לכלב CAC לפי שיקול דעתו, אך לא CACIB.

–           הפעוט, הגור, הצעיר והקשיש הטוב ביותר בתערוכה נבחרים מבין מנצחי הפעוטות, הגורים, הצעירים והקשישים מכל הגזעים שהשתתפו בתערוכה

–           BIG הוא מנצח קבוצת IKU. בכל קבוצה ידרג השופט לפחות 3 כלבים מבין מנצחי הגזעים במקומות הראשונים. זה שקיבל מקום ראשון ראוי לדעתו לתואר BIG. יש אפשרות שלא לקיים שיפוט קבוצות לפי החלטת המארגנים.

–           BIS הוא כוכב התערכה שנשפט מתוך מנצחי קבוצות IKU. יש שני מקומות, הראשון מקבל BIS, והשני RBIS.

  1. תחרויות גמר

4.1       הפעוט או הגור הטוב בגזע. זכרים ונקבות נשפטים באותה הזירה. במקרה של חלוקת זירות לפי מין, נעשית השוואה בין הזכר והנקבה שקיבלו את המקומות הראשונים. המנצח יקבל את התואר “הפעוט הטוב בגזע”, “הגור הטוב בגזע”.

4.2       הפעוט או הגור הטוב בתערוכה. גורים מכל הגזעים שקיבלו את התואר “הפעוט/הגור הטוב בגזע” מתחרים על תואר זה.

4.3       הצער הטוב בגזע. השוואה בין הזכר והנקבה שניצחו את הכיתות שלהם.

4.4       הצעיר הטוב בקבוצה. השוואה בין הצעירים הטובים מכל גזעי הקבוצה.

4.5       הצעיר הטוב בתערוכה. תחרות בין הצעירים הטובים מהקבוצות השונות.

4.6       מנצח כיתה: דירוג הכלבים בכיתות צעירים, פתוחה, עבודה, מנצחים ואלופים.

4.7       הזכר הטוב והנקבה הטובה. השוואה בין הזכרים ובין הנקבות שקיבלו את תואר מנצח בכיתות צעירים, פתוחה, עבודה, מנצחים ואלופים.

4.8       מנצח גזע. השוואה בין מנצח זכרים למנצחת נקבות.

4.9       מנצח קבוצה. השוואה בין מנצחי הגזעים השונים בקבוצה.

4.10     כוכב תערוכה. השוואה בין מנצחי הקבוצות.

4.11     מנצח קשישים בתערוכה. השוואה בין מנצחי הקשישים מהגזעים השונים

4.12     רק תעודות IKU מותרות לתערוכה

4.13     בתחרות הצעיר הטוב בקבוצה ומנצח קבוצה יש לדרג שלושה מקומות.

4.14     בתחרות כוכב התערוכה, משתתפים מנצחי הקבוצות השונות. השופט ימקם לפחות 2 כלבים מנצחים והראשון שבהם יקבל את התואר BIS.

  1. תחרויות

5.1       במסגרת התערוכה יתקיימו תחרויות לזוגות, בתי אב, בתי גידול וכן תחרויות ואליפויות הצגת כלבים.

5.2       השתתפות בתחרות זוגות, בתי אב ובתי גידול מותרת לכלבים שרשומים בקטלוג. השיפוט בתחרויות אלו נעשה בידי שופט. המשתתפים יקבלו תעודה המעידה על מיקומם.

5.3       כלבים מאותו הגזע (זכר ונקבה), מכל גיל, בעלי צאצאים משותפים ובבעלות של אותו בעלים (או בעלים משותפים) משתתפים בתחרות הזוגות.

5.4       כלבים מאותו הגזע, בכל הגילים, שנולדו באותו בית גידול הרשום ב-IKU, משתתפים בתחרות בתי הגידול. מספר הכלבים מאותו בית גידול חייב להיות שלושה לכל הפחות.

5.5       בתחרות בתי אב ניתן לרשום זכר או נקבה עם צאצאיהם.

א)         לזכר צריכים להיות לפחות שני צאצאים מכל שגר שמוצג. מספר הצאצאים חייב להיות לפחות ארבעה. ניתן להציג מספר קטן יותר של צאצאים אם יש להם תואר CAC, RCAC, CACIB, RCACIBוכו’, אך לא פחות משניים.

ב)         נקבות (כולל גזעים דקורטיביים ולא פוריים) חייבות לפחות שני צאצאים.

5.6       שני כלבים מגזעים שונים השייכים לאותו הבעלים יכולים להשתתף בתחרות הזוגות המקוריים.

5.7       בתחרות “גברת עם כלב” נשפטת ההתאמה בין הגברת לכלב שלה.

5.8       ילדים מתחת לגיל 8 יכולים להשתתף בתחרות “ילד וכלב” שבה נשפטת יכולתו של הילד לתקשר עם הכלב שלו. בתחרויות נבחנת יכולתו המקצועית של הנוהג הצעיר. תחרות הנוהג הצעיר מחולקת לקבוצת צעירים בין 8 ל-12 שנים וקבוצת הבוגרים מגיל 12 עד 16.

  1. שיפוט

6.1       השיפוט בתערוכה נעשה בידי שופטים מוסמכים.

6.2       הערכת הכלב שנותן השופט סופית ואינה ניתנת לערעור.

6.3       לשופט שמורה הזכות שלא לשפוט כלב ולסלק אותו מהזירה אם הבעלים או המציג מתנהג בצורה לא ראויה וכן אם הכלב מפגיע פחד קיצוני או תוקפנות כלפי השופט.

6.3       לשופט הזכות להתייעץ בעמיתים לצורך פתרון בעיות, אך זכות ההחלטה הסופית נתונה לו בלבד.

6.5       כלבים שעברו תהליכים לצורך הטעיית השופט (תיקון פגמים מולדים, שימוש בחומרים כימיים בלתי מתאימים, פוליש, צבע וכו’) ייפסלו.

6.6       פעילי הזירה ושופטים מתמחים אינם רשאים להציג כלבים בזירה שבה הם עובדים.

6.7       הכלבים יוכנסו לשיפוט בזירה עם קולר רך או קולר חנק. אסור לשפוט כלב עם קולר דוקרנים, זמם, מדליות או רתמה.

6.8       כלבים שיאחרו לכיתה לא יוכלו להישפט.

6.9       ועדת השופטים בתערוכה מתאמת את עבודה השופטים בזירות.

  1. פרסים

7.1       כלבים שקיבלו את הציון “מצויין” או “טוב מאוד” מקבלים אישור הרבעה.

7.2       משתתפי כוכב תערוכה יקבלו רוזטות של “משתתפי כוכב תערוכה”

7.3       הקשיש הטוב יקבל פרס בעל ערך

7.4       כוכב התערוכה יקבל את הגביע הגדול ביותר

7.5       מארגני התערוכה רשאים להוסיף פרסים שונים.

  1. בעיות משפטיות

8.1       לא יתקבלו תביעות בקשר לתוצאות השיפוט.

8.2       תלונות בנוגע להפרת כללי ביצוע שיפוט או בנוגע להתנהגות בלתי מוסרית של השופט יועברו לוועדת השופטים המרכזית בתערוכה, אם יוגשו לפני סיום התערוכה.

8.3       אסור להעביר כלבים שרשומים בקטלוג בכיתה מסויימת לכיתה אחרת במהלך התערוכה.

8.4       דמי הרשמה, אם המציג אינו רוצה להשתתף בתערוכה, יושבו רק במקרה של מות הכלב לחות 3 ימים לפני מועד התערוכה.

8.5       המארגנים מתחייבים לקיים את התערוכה בתוך מסגרת הזמן שהוגדרה. במקרה של מהומות, אסונות טבע, מגיפות וגורמי כוח עליון אחרים, התערוכה לא תתקיים ודמי ההרשמה לא יושבו.

*           מתערב בסדר התערוכה

*           אינו מציית לעמדת התערוכה

*           נכנס לזירה בלי רשות

*           מנסה להשפיע על החלטת השופט

*           מאפשר לכלבו להפגין תוקפנות כלפי מציגים אחרים

*           מתנהג בצורה בלתי מוסרית כלפי שופט ומציגים אחרים

*           כוכב התערוכה –  BIS IKU

*           מנצח קבוצה – BIG  IKU

*           מנצח גזע – BOB

*           מנצח זכרים בגזע (LKP)

*           מנצחת נקבות בגזע (BSP)

*           הצעיר הטוב בתערוכה BJS-IKU

*           הצעיר הטוב בקבוצה – BJG

*           הצעיר הטוב בגזע – BJB

*           הגור הטוב בתערוכה BPS-IKU

*           הגור הטוב בקבוצה – BPG

*           הגור הטוב בגזע – BPB

*           הפעוט הטוב בתערוכה BBS-IKU

*           הפעוט הטוב בקבוצה – BBG

*           הפעוט הטוב בגזע – BBB

*           הקשיש הטוב בתערוכה BVS IKU